P R V Á   P O M O C   D E Ť O M

   (prednášajúci: p. Janka Baxová, operátorka tiesňovej linky 112)   

pre zobrazenie fotografií kliknite, prosím, na obrázok

Užitočné rady, ktoré odzneli na prednáške, nájdete tu:

prva pomoc1.pdf (2,7 MB)

prva pomoc2.pdf (2,8 MB)

prva pomoc3.pdf (3,2 MB)