Informácie o nás

Sme občianske združenie so sídlom v obci Lietavská Lúčka. Pre deti a rodičov pripravujeme voľnočasové aktivity počas najkrajšieho obdobia v živote - rodičovstva a detstva. Našimi aktivitami sa snažíme upevňovať vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Chceme tiež pomáhať rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke rozširovať si svoju profesiu a záujmy. 

Pre ďalšie informácie o našom združení sú prístupné stanovy registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VUS/1-900/90-381 85:

Dokumenty:

Stanovy MC Lúčik.PDF (1,9 MB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2015.pdf (386987)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2014.pdf (615616)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2013.pdf (829,8 kB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2012.pdf (284,1 kB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2011.pdf (342,7 kB)