Informácie o nás

Sme občianske združenie so sídlom v obci Lietavská Lúčka. Pre deti a rodičov pripravujeme voľnočasové aktivity počas najkrajšieho obdobia v živote - rodičovstva a detstva. V materskom centre chceme upevňovať vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom, poskytovať priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších. Chceme tiež pomáhať mamičkám na materskej a rodičovskej dovolenke rozširovať si svoju profesiu a záujmy. 

Pre ďalšie informácie o našom združení sú prístupné stanovy registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VUS/1-900/90-381 85:

Dokumenty:

Stanovy MC Lúčik.PDF (1,9 MB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2015.pdf (386987)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2014.pdf (615616)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2013.pdf (829,8 kB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2012.pdf (284,1 kB)

Výročná správa a Správa o hospodárení 2011.pdf (342,7 kB)

 

Prečo my

Dáška - po návštevách v MC Nezábudka a MC Žabka sme sa s Lenkou zhodli na tom, že by sme mohli mať niečo podobné aj v našej obci. Veď na to netreba veľa - len nadšenie a ochotu viacerých ludí s podobnými myšlienkami. A tak vďaka ďalším mamičkám - Romanke, Janke a Majke - sme napokon vznikli :o)

Lenka - ako sme tak navštevovali s kamarátkou Dáškou materské centrum v ZA, napadlo nám, že prečo by sme aj tu "doma" v Lietavskej Lúčke nemohli také otvoriť. Po krátkom rozhodovaní sa sme zvolali stretnutie záujemcov o MC. Našli sme ďalšie 3 nadšenkyne (Romanku, Janku a Majku) a s chuťou sme sa do toho pustili... a vyšlo to...

Romanka - po pár návštevách blízkych materských centier spolu s kamarátkou Jankou nám "nedala spať" myšlienka na založenie vlastného materského centra, ktoré by poskytovalo príjemné prostredie pre deti z Lietavskej Lúčky ale aj z blízkeho okolia, kde by sa mohli detičky realizovať a mamičky diskutovať o aktuálnych radostiach či starostiach s ich ratolesťami. Preto nám prišlo vhod, keď dve aktivistky (Dáška a Lenka) už začali podnikať kroky na založenie MC a my sme sa k nim s veľkou radosťou pridali. Verím, že to bolo výborné rozhodnutie nielen pre nás, ale najmä pre naše detičky, pre ktoré je MC Lúčik oázou radosti a veselosti :)

Janka - už chvíľu nám s Romankou pri kočíkovaní vŕtalo v hlave založenie materského centra, kde by sme sa v zlom počasí mohli s deťmi zahrať, oddýchnuť si a "pokecať"... a práve v tom čase nám do poštových schránok prišiel letáčik, zisťujúci záujem o založenie materského centra v Lietavskej Lúčke. Tak som si povedala, že keď naše myšlienky majú takú silu, že sa plnia v priebehu niekoľkých dní, tak do toho musím ísť... :-)

Majka - Od narodenia mojej dcérky Alžbetky som sa stala pre niekoho možno „akčnou maminou“. Pre mňa a moju dcérku to však bolo od jej necelého pol roka úplne prirodzené, že sme navštevovali rodinné centrum a materské centrá v Žiline. Keďže Alžbetka už v tom veku bola veľmi vnímavé dieťa (a vlastne ešte stále je) a drobček túžiaci po stále nových podnetoch a skúsenostiach, nechcela som ju ukrátiť o krásne chvíle poznávania nielen nových vecí a prostredia, ale hlavne o kontakt s ďalšími deťmi, čo jej podľa mojich skúseností prospelo a podnietilo rozvoj jej osobnosti a tvorivosti. Všetky naše aktivity prispeli k jej napredovaniu nielen po stránke psychickej, ale aj fyzickej.

Preto som ani na chvíľku nezaváhala, keď sa ma kamarátka Dáška opýtala, či by som sa k nim nepridala, že chcú s ďalšími kočkami (pre mňa vtedy ešte neznámymi maminami) založiť materské centrum v Lietavskej Lúčke. Že by bolo fajn, keby bol aj niekto „cezpoľný“. Pre mňa to nebol až taký problém, veď som viackrát týždenne chodievala s Alžbetkou do Žiliny a Lietavská Lúčka nie je neprekonateľne ďaleko od Brodna, veď autobusy a vláčiky našťastie chodia. Takže slovo dalo slovo a stretli sme sa v Lietavskej Lúčke. A tak maminy so spoločným cieľom začali vytvárať krásne prostredie pre malé "lúčiky" a ich maminy nielen na relaxáciu a výmenu skúseností.......príďte aj vy so svojimi detičkami alebo vnúčatkami do Materského centra Lúčik, veď vlastná skúsenosť je lepšia, než sto slov... 8-)